> Zarząd:

 

Prezes Karol Stec

Wiceprezes, Skarbnik Janusz Gędzior  

  Wiceprezes, Naczelnik Mateusz Hytkowski 

Z-ca Naczelnika Paweł Hytkowski  

  Sekretarz Dariusz Szafraniec

Gospodarz Łukasz Badura  

 

 

 

 

 

Komisja rewizyjna

Krystyna Racut - Przewodnicząca

Dariusz Gędzior - Sekretarz

Krzysztof Abramski - Członek