> Zarząd:

 

Prezes Krzysztof Karczewski

Wiceprezes, Skarbnik Janusz Gędzior  

  Wiceprezes, Naczelnik Karol Stec 

Z-ca Naczelnika Paweł Hytkowski  

  Sekretarz Barbara Karczewska

Członek Zarządu Dariusz Szafraniec  

 

 

 

 

 

Komisja rewizyjna

Krystyna Racut - Przewodnicząca

Dariusz Gędzior - Sekretarz

Krzysztof Abramski - Członek