> Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 - kategorii II, znak sprawy: OSP/SKAWINA/01/2019.


1. ZAMAWIAJĄCY:
Ochotnicza Straż Pożarna w Skawinie I
ul. Mickiewicza 1, 32-050 Skawina
http://www.ospskawina.pl
e-mail: kontakt@ospskawina.pl

2. RODZAJ OGŁOSZENIA: przetarg nieograniczony

3. TYP OGŁOSZENIA: ogłoszenie o zamówieniu

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 - kategorii II

5. ZNAK SPRAWY:OSP/SKAWINA/01/2019

6. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.09.2019 r. do godz. 13:00

7. ZAŁĄCZNIKI: - Ogłoszenie o zamówieniu - SIWZ

8. WYTWARZAJĄCY/ODPOWIADAJĄCY: Iwona Aronowicz-Kerschbaum

9. CZAS WYTWORZENIA: 29.08.2019rOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wyjaśnienia nr. 1 do treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia