> Kontakt

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna Skawina I

ul. Mickiewicza 1

32-050 Skawina

Tel. (012) 276-15-12

Tel. Alarmowy: 998 / 112

E-mail: kontakt@ospskawina.pl

 

Nr konta: 

09 8600 0002 0000 0000 0039 0001

Bank Spółdzielczy w Skawinie

 

Naczelnik OSP Skawina 1

dh Karol Stec

tel. 504-509-678

Z-ca Naczelnika OSP Skawina 1

dh Paweł Hytkowski

tel. 791-163-952