> Historia

Już w 1801 roku na terenie Skawiny funkcjonowała tak zwana grupa gaśnicza, świadczą o tym dawno sporządzone zapiski z księgach miasta. W 1878 roku została powołana do życia i pomocy ludziom pierwsza "Straż Ogniowa" w Skawinie, która powstała na wniosek komisarza Urzędu Podatkowego. Oddział straży pożarnej liczył wtedy 25 druhów.
Z inicjatywy mieszkańców Skawiny w 1894 roku, dla straży ogniowej został ufundowany sztandar, który po renowacji zachował się do dziś i można go oglądać w zbiorach Towarzystwa Przyjaciół Skawiny (Biblioteka Miejska na pierwszym piętrze!).Gdy w 1934 roku Skawinę nawiedziła wielka powódź, nasza Skawińska Ochotnicza Straż Pożarna brała udział w ratowaniu ludzi oraz ich dobytku, za co otrzymaliśmy wtedy "Dyplom Uznania" od Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Warto podkreślić, że od 1935 roku w naszej jednostce zaczęła działać żeńska drużyna licząca wtedy 21 osób, która zapewniała poszkodowanym pomoc medyczną. Żeńska drużyna była w tych latach jedną z nielicznych drużyn kobiecych. W okresie wojennym w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawinie, przechowywano aparaturę nadawczą i wielu druhów strażaków zaangażowało się w działalność podziemną. W czasie wojny został rozstrzelany przez niemców jeden z naszych druhów Bolesław Jamróz, na którego cześć do dziś na murach jednostki widnieje jego tablica pamiątkowa Po wojnie rozpoczęła się stopniowa reorganizacja naszej jednostki, a także przebudowa. Od tych czasów jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawinie stale się powiększa, i staje się jedną z nielicznych najaktywniejszych w niesieniu pomocy ludziom i ich mieniu jednostek. W późniejszych czasach w naszej jednostce powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, a liczba członków ciągle się zmieniała. Jednostka rozwija się w coraz większym stopniu. Jak na razie jesteśmy najlepiej wyposażoną jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w całej gminie i może nie tylko...Co roku wyjeżdżamy do przeszło stu akcji różnego rodzaju na przykład pożary, wypadki samochodowe, pompowania wody, powodzie czy też szerszenie, poprzez co możemy robić to co lubimy-pomagać ludziom. Co roku bierzemy udział w gminnych zawodach pożarniczych, gdzie już nie raz mieliśmy zaszczyt gościć na podium. Nasza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawinie ma jeszcze wiele planów na przyszłość...

Historyczne Fotografie - Galeria